Výběrová komise

Seznam členů
Člen komise Příjmení Jméno Funkce
Obec Chotyně Mlejnecká Jana předseda
Obec Kryštofovo Údolí Svačinka Pravoslav člen
Obec Křižany Honsejk Václav člen
Obec Rádlo Šikola Miroslav člen
Družstvo Borek Pytloun Josef člen
GOLF CLUB JEŠTĚD Vajner Miloš člen
Brána Trojzemí, o.p.s. Štrupl Vít člen
Štěpánka Hyklová Hyklová Štěpánka člen
Alena Doubravová Doubravová Alena člen
 
Dokumentace

Jednací řád výběrové komise

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení - IROP

Čestné prohlášení o nepodjatosti a neexistenci střetu zájmů - IROP

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru - OPZ

 

Kontakt

Realizace SCLLD MAS Podještědí z.s. Sídlo a kancelář MAS:
nám. Bedřicha Smetany 10
Český Dub
463 43
manazer@podjestedi.eu