3. výzva - Cyklodoprava

(výzva č. 180/06_16_038/CLLD_16_02_105)

Datum vyhlášení výzvy MAS (příjem žádostí)

25. 07. 2018, 14:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

15. 11. 2018, 14:00 hodin

Dokumenty ke stažení:

 3. výzva MAS Podještědí-IROP-Cyklodoprava (text výzvy)

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

 

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce

 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce

 

Podání žádosti elektronicky v MS 2014+

 

Prezentace ze seminářů jsou k dispozici v záložce "Semináře"

 

Kontakt

Realizace SCLLD MAS Podještědí z.s. Sídlo a kancelář MAS:
nám. Bedřicha Smetany 10
Český Dub
463 43
manazer@podjestedi.eu